OFERTA SPECJALNA !!!

Zapewniamy profesjonalne usługi m.in. z zakresu:


 • Wykaszania nieużytków z rozdrobnieniem pokosu

 • Odkrzaczania

 • Formowania żywopłotów

 • Wycinki drzew

 • Frezowania pni

 • Palikowania drzew i krzewów

 • Zrąbkowania

 • Przycinania gałęzi drzew

 • Wykonywania nasadzeń trwałych

 • Zakładania ogrodów

 • Grabienia i usuwania liści

 • Porządkowania terenów zewnętrznych

 • Odśnieżania dróg, placów, parkingów, chodników

 • Odśnieżania dachów

 • Posypywania dróg, placów, parkingów, chodników materiałami służącymi usuwaniu śliskości (solą, piaskiem itd.)