MMHC Sp. z o.o.


      Jesteśmy założoną w 2008 r. rodzinną spółką, która obecnie rozwija się w dwóch kierunkach:

  • Utrzymanie terenów zielonych i rolnictwo ekologiczne,


  • Architektura - projektowanie oraz realizacje budowlane.


      Wybrane kierunki działania zgodne są z zainteresowaniem udziałowców oraz ich wykształceniem - Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Kierunek Biotechnologia na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

      Jesteśmy przekonani, że przyjęty kierunek działania jest też zgodny z zapotrzebowaniem rynku. Potwierdzeniem tego jest dynamiczny rozwój firmy od 2008 r.