OFERTA SPECJALNA !!!

Zapewniamy profesjonalne usługi m.in. z zakresu:


 • Zakładania i pielęgnacji trawników, rabat, ogrodów, skwerów, parków, zieleńców

 • Pielęgnacji trawników (koszenia, nawożenia, wertykulacji, aeracji, chemicznego usuwania chwastów )

 • Wykaszania nieużytków

 • Koszenia poboczy dróg i rowów

 • Koszenia łąk, pastwisk, sadów, nieużytków z rozdrobnieniem pokosu

 • Koszenia pozostałych terenów zielonych

 • Odkrzaczania

 • Cięcia pielęgnacyjnego żywopłotów i krzewów

 • Formowania żywopłotów

 • Palikowania drzew i krzewów

 • Wycinki drzew

 • Frezowania pni

 • Zrąbkowania

 • Przycinania gałęzi drzew

 • Wykonywania nasadzeń trwałych i sezonowych

 • Nawożenia

 • Ochrony roślin

 • Projektowania i aranżacji zieleniNaszą ofertę kierujemy do:


 • Jednostek publicznych, takich jak:

  • Urzędy Miast

  • Urzędy Gmin

  • Starostwa Powiatowe

  • Zarządy Dróg

  • Zarządy Nieruchomości

  • Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe

  • Agencja Nieruchomości Rolnych

 • Firm prywatnych

 • Zakładów państwowych

 • Osób prywatnych

 • Gospodarstw rolnych